USA

USA20160502162355

High Sierra and Mono Lake

USA20160502195446

Lake Tahoe

USA20160503142331

Half Dome - Yosemite Valley

USA20160503145725

Yosemite Valley

USA20160504112328

Monterey Bay Aquarium

USA20160504113215

Monterey Bay Aquarium

USA20180510121502

Brooklyn Bridge

USA20180510121819

Brooklyn Bridge

USA20180510122915

Brooklyn Bridge

USA20180511203611

Brooklyn Bridge

USA20180511174258

Williamsburg

USA20180511204252

Brooklyn Bridge

USA20190416194348

Joshua Tree National Park

USA20190416130908

Joshua Tree National Park

USA20190413194056

Monument Valley

USA20190413234658

Monument Valley

USA20190412184654

Bryce Canyon

USA20190414200112

Grand Canyon

USA20190413004625

Bryce Canyon

USA20190412195348

Bryce Canyon

USA20190411162016

Death Valley

USA20190411141047

Death Valley

USA20200104174059

Saguaro National Park

USA20200104171815

Saguaro National Park

USA20200102170625

Joshua Tree National Park